Πριν από 70 χρόνια...
Γράφει ο/η Κβκ   
25.09.15

madelisspiros.jpgΑπό το χρονολόγιο του Σπύρου Δημ. Κένταρχου διαβάζουμε τις εξής "μικρές ειδήσεις", βαδίζοντας προς τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου, πριν από 70 χρόνια:

"Τας 6 Σεπτεμβρίου 1945 επερπατούσε εις τον ουρανό ένας αερόλιθος, ο οποίος έγινε τρία τεμάχια. Έλαμπε η γη ωσάν να ήτανε προβολέας και όταν έπεσε προς το μέρος της Αλβανίας κατά τη Χειμάρα, έκαμε έναν δυνατόν κρότον. Έλεγαν ότι έπεσε στη θάλασσα.

Τας 12 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, έκαμε δυνατή βροχή και μετά από τας βροχάς έκαμε κατά τις 7 το βράδυ τρεις δυνατούς συνεχείς σεισμούς, όπου και έπεσαν βουνά εις τα Σκριπεριάτικα και έκοψαν τρία ελαιόδεντρα…"

Σπύρος Δ. ΚένταρχοςΤελευταία ανανέωση ( 27.09.15 )