Παλιά Αρχεία Εκκλησιών
Γράφει ο/η Κβκ   
22.10.18

Αναπάντεχο, πλην όμως ευχάριστο το νέο από το Βασίλειο Κένταρχο, από την Αθήνα. Μόλις πριν από μερικές βδομάδες ζήτησε και του στείλαμε την διαδικτυακή διεύθυνση η οποία παρέπεμπε σε βιβλιοθήκη στην αμερικάνικη Γιούτα, όπου βρίσκονται αποθηκευμένα σε μικροφίλμ, βιβλία με ληξιαρχικές πράξεις των εκκλησιών του χωριού μας, που αφορούν στα τέλη του 18ου αιώνα!

Το «κυνήγησε» το θέμα ο αγαπητός Βασίλης και εντόπισε τα αρχεία αυτά κάπου στην Αθήνα, στην Κοινότητα των Μορμόνων. Οι εκπρόσωποί της πρόθυμα τον εξυπηρέτησαν και σήμερα έχουμε στα χέρια μας όλα αυτά τα αντίγραφα. Άλλα από αυτά είναι ευανάγνωστα, άλλα όχι, ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των ιερέων της εποχής.

Πάντως είναι αξιοποιήσιμα στη γενεαλογική μας έρευνα...

arxeia_ekklhsivn.jpg