Γενικό Κατάστιχο 1785
Γράφει ο/η Κβκ   
25.04.08
katastixo.jpgΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ


των αγαθών - περιουσιακών στοιχείων οποιασδήποτε φύσεως ατόμων
που ανήκουν στη βαρονία Βιάρου, τώρα Μαρτσέλο

στην κατοχή του Ν.Η.7
Γκαμπριέλ Μαρτσέλο
Βαρόνου, φεουδάρχη της προαναφερθείσας βαρονίας
με έδρα τη νήσο της Κέρκυρας
που δημιουργήθηκε το έτος 1785


Κ Ο Ρ Α Κ Ι Α Ν Α
 

"Ακολουθεί το ειδικό καταστατικό, που περιλαμβάνει την τρίτη μερίδα των περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται στην κατοχή της βαρονίας Βιάρου, τώρα Μαρτσέλο, που βρίσκονται στη βίλλα (χωριό) Κορακιάνα, στις τοποθεσίες Πουλιατάτικα, Φέγγαρη, Αλιπούτζα, Βοδινά και Ιψερά, μέρος σε λόφο, σε πλαγιά και σε πεδιάδα, με ελαιόδενδρα παλιά, 2.668 σχεδόν, πολλά κυπαρίσσια, διάφορα καρποφόρα δένδρα και περγουλιές, η εκκλησία του Άη-Γιώργη, σπίτι ευήλιο, αλεστήρι, αποθήκες, πηγάδι κλπ.

    baroniaviaro.jpg
Αρχίζει από τη γωνία που σχηματίζεται από το δημόσιο δρόμο, που έρχεται από την εκκλησία του Άη-Γιώργη, εκεί όπου συναντάται η τοποθεσία που ήταν ο φράχτης του Γιαννούλη, σημειωμένη αυτή η γωνία στο σχέδιο με το γράμμα -Α- και συνεχίζοντας ευθεία προς Σιρόκο κατά μήκος της μεγάλης σειράς με τα κυπαρίσσια σημειωμένης με το -Β-, που συνορεύει με τα κτήματα τα λεγόμενα Γιαννουλάτικα στην κατοχή τώρα, από κληρονομιά, του ευγενή κυρίου Άγγελου Σπυρίδωνα Καποδίστρια και υποκείμενα στη βαρονία Παρούτα, συναντάται μετά τα άλλα (κτήματα) που λέγονται στην Παλαιοστρούγκα, που ανήκουν στην ίδια κληρονομιά Καποδίστρια, στην προαναφερόμενη βαρονία Κορνέρ, έως το τέλος της σειράς που έχει μήκος 95 βήματα, όπου σχηματίζεται η άλλη γωνία, σημειωμένη με το γράμμα -Γ-, με τη σειρά επίσης από κυπαρίσσια, που κατευθύνεται προς Γρέκο σημειούμενη με το γράμμα -Ρ- και ακολουθεί αυτήν την κατεύθυνση που συνορεύει με τα κτήματα της κληρονομιάς του Καποδίστρια στα Πουλιατάτικα, (που βρίσκονται) στην κατοχή της βαρονίας Φιομάχου,  ανεβαίνοντας φθάνει σε ένα κατακόρυφο βράχο σημειωμένο στο σχέδιο με το γράμμα -
Q- και συνεχίζοντας προς τα πάνω, ακολουθώντας πάντα τη ....σειρά  στα σύνορα από τα κτήματα της κληρονομιάς Διλόττη, που ανήκουν και αυτά στη βαρονία Φιομάχου, φτάνει στην πιο υψηλή κορυφή του λόφου του επονομαζόμενου Φέγγαρη και κατεβαίνει μετά προς Τραμουντάνα, κοντά στα κτήματα των αδελφών Αναστάση και Νικόλαου Κοντοστάνου στην τοποθεσία Κοκκικιές Φέγγαρη, που και αυτά ακόμη ανήκουν στη βαρονία Φιομάχου  και φτάνει στη γωνία σημειωμένη με το γράμμα -Μ-, όπου ακολουθεί προς Μαΐστρο τα κτήματα τα λεγόμενα προς τη Βρύση και Μαρτινορόγκι της βαρονίας Βιάρου, μέχρι όπου συναντάται με τα κτήματα της βαρονίας Φιομάχου στην τοποθεσία Βρωμιές και από εδώ, προς Όστρια, τα κτήματα μέχρι την άλλη σειρά σημειωμένη με το γράμμα -Ν- και φθάνει στο δρόμο με τη ...σειρά και τα κυπαρίσσια  σημειωμένη με το γράμμα -Ο-, ακολουθώντας τα σύνορα με τα κτήματα της οικογένειας Σπίγγου και αυτά τα λεγόμενα του Καράσσα στις Φουρνιές, που ανήκουν όλα στη βαρονία Φιομάχου, περνάει μπρος από την εκκλησία του Άη Γιώργη και τα σπίτια του Καποδίστρια και φθάνει στο φράχτη του Γιαννούλη, όπου αρχίζει..."

Πηγή: Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας
Μετάφραση (ελεύθερη απόδοση): Ελίνα Δούη 

Τελευταία ανανέωση ( 25.04.08 )