Μελέτη για τις οχλούσες χρήσεις
Γράφει ο/η Κβκ   
14.01.09
meletixyta.jpgΠαρουσιάστηκε χθες (Δευτέρα) στο ξενοδοχείο Corfu Palace, η μελέτη οχλουσών χρήσεων του νομού, την οποία είχε αναθέσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην εταιρεία ΘΕΩΡΗΜΑ Α.Ε. Σύμφωνα με την μελέτη, την οποία παρουσίασε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Νικηφόρος Γερ. Μπαλατσινός, μεταξύ άλλων προτείνονται:
α. Η δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμάτων (ΧΥΤΥ), στην περιοχή των Πουλάδων, βορείως του Τεμπλονίου. Σημειωτέον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί μόνο ΧΥΤΥ μετά το 2010.
β. Για τα λατομεία Τρουμπέτα, προτείνεται η παράταση της λειτουργίας τους για 5 χρόνια με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση της σημερινής κατάστασης μέσω δεδροφυτούμενης κλίμακας. Σε διαφορετική περίπτωση, τα υλικά θα πρέπει να εισάγονται εκτός Κέρκυρας.
γ. Για τη χωροθέτηση των Παραγωγικών δραστηριοτήτων, ο μελετητής δήλωσε ότι προτείνονται δύο περιοχές για τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου. (μεταξύ Αλεπούς και Άφρας η μία και ανάμεσα από Καρουμπάτικα, Βαρυπατάδες και  Καλαφατιώνες η άλλη)
δ. Η πρόταση της περιοχής μεταφοράς των εγκαταστάσεων καυσίμων και υγραερίου τίθεται στην παράκτια λωρίδα μεταξύ των ξενοδοχείων Μαρμπέλα και Μιραμάρε...


Τελευταία ανανέωση ( 12.03.09 )