Menu Content/Inhalt
Βιώσιμη Κοινότητα arrow Σελίδες Ιστορίας arrow Ο ηλεκτροφωτισμός του χωριού...
ban-pastf.jpg
Ο ηλεκτροφωτισμός του χωριού...

Στις 18 Απριλίου του 1933 η Γενική Συνέλευση του Γεωργικού Συνεταιρισμού Άνω Κορακιάνας, που συνέρχεται στο Δημοτικό Σχολείο θα  ασχοληθεί με ένα θέμα, που αφορά ολόκληρο το χωριό...

Εισηγούμενος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πολυχρόνιος Κεφαλλονίτης, αναφέρθηκε στο αίτημα που κατέθεσαν πέντε συνέταιροι (Δημήτριος Ν. Μεταλληνός, Μιχαήλ Λάσκαρης, Σπυρίδων Μεταλληνός, Βασίλειος Ν. Μαρτζούκος και Γεώργιος Ι. Κούρκουλος), δίνοντας ταυτόχρονα το λόγο στους αιτούντες για να το αναπτύξουν οι ίδιοι ενώπιον της Συνέλευσης. Το υποβληθέν αίτημα δεν είναι άλλο από το να αναλάβει ο Συνεταιρισμός τον ηλεκτροφωτισμό του χωριού, κάτι που έχει ζητήσει επίσης και η Κοινότητα με έγγραφό της προς τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού.

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού ενημέρωσε ότι κατόπιν του εγγράφου της Κοινότητας, το Συμβούλιο προσπάθησε να συγκεντρώσει τις γνώμες ειδικών με το θέμα και έκτοτε αυτό δεν ανακινήθηκε.

Ο εκ των αιτούντων Δημήτριος Μεταλληνός λέγει ότι τέτοια έργα προόδου πρέπει να τα αναλαμβάνει πρόθυμα ο Συνεταιρισμός, διότι αυτή είναι η αποστολή του, έστω και εάν πρόκειται να υποστεί ορισμένες ζημίες και κατηγορεί το Συμβούλιο για την αδράνεια την οποίαν επέδειξε. Προτείνει δε, όπως ο Συνεταιρισμός αναλάβει σε συνεργασία με την Κοινότητα τον ηλεκτροφωτισμό.

Ο συνέταιρος Γεώργιος Μαρτζούκος λέγει ότι χωρίς συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά της Κοινότητας δεν μπορεί να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση στη συνεδρίαση αυτή.

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού απαντώντας στις επικρίσεις για ολιγωρία, υποστήριξε ότι δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει συζήτηση με την Κοινότητα χωρίς προηγουμένως να έχει συζητηθεί το θέμα στη Γενική Συνέλευση και ζήτησε από αυτήν σχετική εξουσιοδότηση.

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την αιτούμενη εξουσιοδότηση, προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες συνεννοήσεις.

Αυτή ήταν η πρώτη ουσιαστική ενασχόληση με τον θέμα του ηλεκτροφωτισμού του χωριού...
         praktsyn1.jpg

Το ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού θα απασχολήσει εκ νέου τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, μετά από μερικά χρόνια, που συνήλθε στην αίθουσα του Συνεταιρισμού πλέον, το Μάρτιο του 1938. Στο ενδιάμεσο διάστημα, όπως προκύπτει από την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. Αθανασίου Βραδή, ορισμένα σπίτια συνεταίρων και αρκετά μαγαζιά φωτίστηκαν και μάλιστα δωρεάν. Τώρα, με την ευκαιρία της απόκτησης και δεύτερης μηχανής (γεννήτρια) από το Συνεταιρισμό, το Συμβούλιο εξέτασε σοβαρά τη δυνατότητα επέκτασης του ηλεκτροφωτισμού, με την εγκατάσταση γραμμής κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του χωριού, μέσω της οποίας θα ήταν δυνατόν να φωτιστούν όλα τα καταστήματα και οι εκατέρωθεν του δρόμου αυτού οικίες και μάλιστα επί πληρωμή και όχι δωρεάν. Το Συμβούλιο προχώρησε στην ενέργεια αυτή δοκιμαστικά, προκειμένου να διαπιστώσει πόσοι κάτοικοι επιθυμούσαν στην πραγματικότητα να συνδεθούν. Έτσι, η γραμμή από τις Μουργάδες έως το Μέγα-Ληθάρι δεν άργησε να εγκατασταθεί και από αυτήν φωτίζονταν ήδη κατά την ημέρα της Συνέλευσης, 13 καταστήματα και 27 σπίτια.

Η εγκατάσταση  κόστισε 13.000 δραχμές. Οι συνδέσεις των καταστημάτων χρεώνονταν προς 60 δραχμές το μήνα  και των κατοικιών προς 40 δραχμές. Επιπλέον φωτίστηκε και η κεντρική κοινοτική οδός με ένα μηνιαίο κόστος 1.500 δραχμών, το οποίο ανέλαβε να πληρώνει η Νομαρχία για τους τέσσερεις πρώτους μήνες, ενώ στον προϋπολογισμό της Κοινότητας ενεγράφη ποσό για την κάλυψη των εξόδων ηλεκτροφωτισμού όλου του χωριού. Επιπλέον, στο Διοικητικό Συμβούλιο είχαν κατατεθεί άλλες 25 αιτήσεις φωτισμού από τις συνοικίες, Μουργάδας, Νεροσυρμής και Βενετιάς, από τις οποίες ο Συνεταιρισμός θα εισέπραττε άλλες 1.000 δραχμές το μήνα. Έτσι, με τα δεδομένα αυτά, οι μηνιαίες εισπράξεις ανέρχονταν σε 4.500 δραχμές περίπου, ενώ τα έξοδα όσον αφορά τα καύσιμα υπολογίστηκαν σε 2.100 δραχμές το μήνα και η αποζημίωση ενός μηχανοδηγού άλλες 1.000 δραχμές, δηλαδή 3.100 δραχμές το μήνα. Με το κέρδος των 1.500 δραχμών περίπου ανά μήνα, ο Συνεταιρισμός θα κάλυπτε τυχόν φθορές και θα είχε ένα συνολικό ετήσιο καθαρό κέρδος 10.000 δραχμών.

Με αυτά τα δεδομένα, η Διοίκηση του Συνεταιρισμού έφερε προς συζήτηση το θέμα στη Συνέλευση, ζητώντας από αυτή, αφενός να εγκρίνει τις ενέργειες και τις δαπάνες που είχαν γίνει κατά τη δοκιμαστική περίοδο και αφετέρου να εγκρίνει πρόσθετες δαπάνες 50.000 δραχμών, προκειμένου να επεκταθεί ο ηλεκτροφωτισμός σε ολόκληρο το χωριό.

Λαμβάνοντας στη συνέχεια το λόγο ο συνέταιρος Μαρτζούκος Γεώργιος, εξέφρασε τη χαρά του που ο Συνεταιρισμός δεν περιορίστηκε στην στενή αντίληψη του προορισμού του, όπως κάνουν οι περισσότεροι Συνεταιρισμοί, αλλά έδειξε ευρύτερο πνεύμα, γινόμενος έτσι εστία προόδου για όλη την Κοινότητα, Συνέστησε δε στη Γενική Συνέλευση όπως  εγκρίνει χωρίς καμία αντίρρηση την εισήγηση του Συμβουλίου, διότι επρόκειτο περί εκπολιτιστικού έργου, που εξυψώνει όχι μόνο το Συνεταιρισμό, αλλά ολόκληρη την Κοινότητα.

Μετά από αυτά η Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει τις έως τότε ενέργειες και δαπάνες του Συμβουλίου, να εγκρίνει νέα πίστωση 50.000 δραχμών προκειμένου να επεκταθεί η γραμμή ηλεκτροδότησης σε όλες τις συνοικίες του χωριού και να εξουσιοδοτήσει το Συμβούλιο όπως αυτό συνάψει αντίστοιχο δάνειο με την Αγροτική Τράπεζα με υποθήκη ολόκληρη την ακίνητη περιουσία του Συνεταιρισμού...


Αύγουστος του 1948 και ο πόλεμος έχει προ πολλού τελειώσει.Όπως προκύπτει, για κάποιο διάστημα η μερική ηλεκτροδότηση του χωριού είχε διακοπεί, ενώ και το ελαιουργείο αντιμετώπιζε προβλήματα. Τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού την απασχολούσε το γεγονός ότι η αναγκαία αντικατάσταση της μηχανής-γεννήτριας του ελαιουργείου, θα κόστιζε ένα σημαντικό για τα δεδομένα της εποχής ποσό. Την ίδια περίοδο ο Συνεταιρισμός πληροφορήθηκε ότι οι «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κέρκυρας (ΗΕΚ)» έχουν προμηθευτεί νέα μηχανή μεγάλης ιπποδύναμης, η οποία δημιουργεί πλεόνασμα με το οποίο μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν τα γύρω από την πόλη της Κέρκυρας χωριά, με επέκταση των δικτύων τους.

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Σπυρίδων Ρέγγης ήλθε σε επαφή με τον Πρόεδρο της ΗΕΚ, Δήμαρχο Κερκυραίων κ. Κόλλα και του υπέβαλε αίτημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό της Κοινότητας και την ηλεκτροκίνηση του Συνεταιρισμού. Η αίτηση έγινε δεκτή και μετά από λίγο διάστημα ξεκίνησαν οι σχετικές διαβουλεύσεις. Έτσι, οι ΗΕΚ ανέλαβαν να μεταφέρουν το ρεύμα μέχρι την είσοδο του χωριού με δικά τους έξοδα, η κατασκευή όμως του εσωτερικού δικτύου του χωριού θα γίνονταν με δαπάνες του Συνεταιρισμού, του οποίου θα αποτελούσε περιουσιακό στοιχείο. Ο Συνεταιρισμός θα προμηθευόταν το ρεύμα  σε τιμή υψηλής τάσης (προς 500 δραχμές το κιλοβάτ) και θα το διέθετε στους καταναλωτές σε τιμή χαμηλής τάσης, όπως αυτή θα καθοριζόταν από την ΗΕΚ, προκειμένου να προκύπτει και το αναγκαίο κέρδος.

Η πρόταση αυτή της ΗΕΚ κρίθηκε συμφέρουσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγήθηκε ανάλογα στην Γενική Συνέλευση της 8ης Αυγούστου 1948:

α. την κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Κοινότητας, προκειμένου να αρχίσει εκ νέου η παροχή ρεύματος για τα σπίτια και τα καταστήματα , αλλά και τις οδούς της Κοινότητας.

β. την αναγκαία προσαρμογή της κίνησης του ελαιουργείου, με βάση τα νέα δεδομένα

γ. την εξουσιοδότηση της Διοίκησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ΗΕΚ.

δ.Την έγκριση του ποσού που απαιτούνταν για τα παραπάνω (κατασκευή δικτύου - τροποποίηση κίνησης ελαιουργείου) και έφτανε τα 150 εκατ. δραχμές.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε τα παραπάνω, ενέκρινε ομόφωνα (143 παρόντες επί συνόλου 392 μελών) την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα τη σύναψη δανείου ύψους 120 εκατ. δραχμών μετά της Αγροτικής Τράπεζας, για τον σκοπό αυτό...

              praktsyn2.jpg 

(υπάρχει συνέχεια)

 
< Προηγ.   Επόμ. >
Locations of visitors to this page
Forecast | Maps | Radar