Menu Content/Inhalt
Στις εκδηλώσεις για την "Ένωση" PDF  | Εκτύπωση |  E-mail
Γράφει ο/η Κβκ   
21.05.10
rizospastes1864.jpgΣαν σήμερα, πριν από 146 χρόνια, «την 21ην Μαϊου ημέραν Πέμπτην, μετά την επιβίβασιν του Λόρδου Μεγάλου Αρμοστού και την αποχώρησιν των Βρεταννικών φρουρών, γενησομένην σύμφωνα με το άρθρον 2 του πρωτοκόλλου της 16/28 Μαϊου, άπας ο Ελληνικός Στρατός θέλει αποβιβασθή αμέσως εις την θέσιν Σπηλέα, επί της Πλατείας του Τελωνείου. Εκείθεν θέλει μεταβή και παραταχθή έμπροσθεν του Ναού του Προστάτου της Νήσου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος, ένθα θέλει ψαλή δοξολογία υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, κατά το τέλος της οποίας το φρούριον θα χαιρετίση δι’ είκοσι μιάς βολών κανονίου. Εν τω Ναώ θέλει παρευρεθή ο Έκτακτος Απεσταλμένος της Κυβερνήσεως της Α.Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων, οι εν Κερκύρα παρόντες Βουλευταί της ΙΓ’ Ιουνίου Βουλής της ψηφισάσης την Ένωσιν των Ιονίων Νήσων μετά της Ελλάδος, τα Μέλη της τελευταίας Γερουσίας, ως και άπασαι αι Πολιτικαί και Στρατιωτικαί Αρχαί. Μετά την δοξολογίαν ο Στρατός θέλει παραταχθή εις την Πλατείαν των γυμνασίων (Spianata) ένθεν θέλει διευθυνθή εις τους οικείους στρατώνας. Οι Κύριοι Γενικοί Πρόξενοι, Πρόξενοι και Υποπρόξενοι των φίλων Δυνάμεων θέλουσιν ειδοποιηθή ίνα λάβωσιν μέρος, αν ευαρεστώνται, εις την τελετήν ταύτην».
Αυτά προέβλεπε το επίσημο πρόγραμμα που εξέδωσε «Ο κατά τας Ιονίους Νήσους Έκτακτος Απεσταλμένος της Κυβερνήσεως Θ.Α. Ζαϊμης».
Με λίγες ώρες διαφορά, από το ατμόπλοιο «Μάρλβοροου», εν πλω, ο τελευταίος Άγγλος Αρμοστής Στορξ, αναφέρει προς τους ανωτέρους του: «Έχω την τιμήν να γνωρίσω εις Υμάς ότι ο εις την Επτάνησον ωρισμένος Ελληνικός Στρατός έφθασεν εις Κέρκυραν… υπό την διοίκησιν του Υποστρατήγου Πίσσα. Εκομίσθη υπό ενός ατμοπλοίου και συνεποσούτο εξ 830 του Μηχανικού, της Χωροφυλακής και του πρώτου Συντάγματος του Πεζικού. Μέγα πλήθος συνέρρευσεν ίνα χαιρετήση τον Στρατόν και εζητωκραύγαζεν όταν ούτος έπλεεν απέναντι των τειχών προς αγκυροβολίαν. Όταν το ατμόπλοιον εισήρχετο εις τον λιμένα, η μουσική επαιάνιζε το «Θεέ σώζε την Βασίλισσαν» και τα πάντα έλαβον χώραν εν ησυχία…Ούτω έληξεν η επί του Ιονίου Κράτους Βρεταννική Προστασία…»
Ενώ, την ίδια ημέρα, στο μήνυμά του προς τον λαό των Ιονίων, ο Απεσταλμένος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Θ. Ζαϊμης, αναφέρει: «Συμπολίται, το μέγα εθνικόν έργον της Ενώσεως της Επτανήσου μετά της κοινής μητρός ιδού ότι ετελέσθη. Οι πατριωτικοί υμών αγώνες στέφονται σήμερον με της επιτυχίας τον στέφανον, και η Σημαία η Ελληνική κυματίζει ήδη επί των τειχών των ωραίων υμών νήσων… Ας αποδείξωμεν ότι εσμέν άξιοι και ν’ αποκτήσωμεν και να διατηρήσωμεν την ελευθερίαν, ας δικαιώσωμεν τα προσδοκίας του πεφωτισμένου κόσμου και, εμπεδούντες την παρούσαν, ας προπαρασκευάσωμεν την μέλλουσαν ευημερίαν της φίλης πατρίδος. Πεποιθώς εις τον πατριωτισμόν και την συνδρομήν υμών, αναλαμβάνω σήμερον μετά θάρρους την διοικητικήν των Νήσων διεύθυνσιν».
Αυτά πριν από τόσα χρόνια, ενώ σήμερα όπως κάθε χρόνο, τελέστηκε ο καθιερωμένος εορτασμός της «Ενώσεως» στην κεντρική πλατεία της πόλης της Κέρκυρας και τους γύρω χώρους, σε ένα μουντό καιρικό περιβάλλον, με τον καιρό να καραδοκεί επισείοντας από το πρωί τις βροχερές του διαθέσεις.
Μετά την δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, ο κόσμος είχε την ευκαιρία να ακούσει τον πανηγυρικό της ημέρας στα Ανάκτορα, από τον Κερκυραίο πρώην υφυπουργό Σπύρο Καλούδη, με θέμα «Ο Ενωτικός Αγώνας των Επτανησίων και η Αγγλική Πολιτική».
Ο κόσμος, ντόπιοι και επισκέπτες (αν και λιγότερος από πέρυσι) είχε αρχίσει στο μεταξύ να κατακλύζει τους δρόμους γύρω από την Σπιανάδα, ενώ τα μουσικά και χορευτικά σύνολα, καθώς και τα σχολεία που θα συμμετείχαν λίγο αργότερα στην παρέλαση, έπαιρναν θέση επί της οδού Καποδιστρίου.
Λίγο πριν το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου, στην Πάνω Πλατεία.
21may10d.jpg
Στις 12 και τέταρτο ξεκίνησε η παρέλαση των παραδοσιακών τοπικών συγκροτημάτων, των τμημάτων των μαθητών των σχολείων και των σπουδαστών του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, των Προσκόπων, κλπ, με πέρασμα μπροστά από το χώρο των «επισήμων» και κατεύθυνση προς τα Ανάκτορα. Οι τρεις Φιλαρμονικές της πόλης και η Φιλαρμονική της Άνω Κορακιάνας παιάνιζαν ασταμάτητα, με το μουσικό κομμάτι του Λευκάδιου ποιητή Σταμπόγλη «Πάπια που κορφολούζεσαι στου Ιονίου τα νερά, Κέρκυρα ανθοστόλιστη…» να ξεχωρίζει… Ανάμεσα στα πολλά χορευτικά συγκροτήματα και το χορευτικό τμήμα της Φιλαρμονικής του χωριού μας συμμετείχε, εμπλουτίζοντας την παραδοσιακή πολυχρωμία της εκδήλωσης.
21may10e.jpg
Μπροστά από τα Ανάκτορα η παρέλαση τερματίζει και τα σώματα «διαλύονται»...
Τα μέλη του Χορευτικού και της Φιλαρμονικής ετοιμάζονται για την καθιερωμένη ομαδική φωτογράφηση, στον ανοικτό χώρο μπροστά από το περιστύλιο. Ένα κινηματογραφικό συνεργείο του βελγικού τηλεοπτικού σταθμού
RTL 9 καταγράφει, στο πλαίσιο μιας παραγωγής για την Κέρκυρα και η Μαριάννα Καλούδη αναλαμβάνει να  μεταφέρει στα γαλλικά πληροφορίες για τον Μουσικό μας Σύλλογο.
21may10a.jpg  21may10b.jpg  21may10c.jpg 
Το τέλος των εκδηλώσεων, θα έχει καθαρά κορακιανίτικο χρώμα. Το Χορευτικό μας συγκρότημα από κοινού με αυτό των Κερκυραίων της Θεσσαλονίκης θα χορέψει για λίγο, κερκυραϊκούς χορούς στο κέντρο του «Λιστόν», υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής μας. Ο κόσμος που συγκεντρώνεται επευφημεί και χειροκροτεί…
21may10f.jpg
Λίγο πιο πέρα, στην Πάνω Πλατεία είναι «στημένα» τα περίπτερα της Έκθεσης Κερκυραϊκών Τοπικών Προϊόντων που διοργανώνεται φέτος για δεύτερη χρονιά, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας. Περιορισμένος, πλην όμως αξιοσημείωτος ο γευστικός «πλούτος» που εκτίθεται προς δοκιμή από το κοινό.
21may10g.jpgΣτην πλευρά των τοπικών γλυκισμάτων ξεχωρίζει το περίπτερο της γνωστής κορακιανίτικης βιοτεχνίας ζαχαρωτών του Μιχάλη Δ. Μεταλληνού, που προσφέρει εξαίσιες γευστικές παραλλαγές από λουκούμι με αρώματα τοπικών φρούτων…

Όμως, η σημερινή ημέρα πέραν από επετειακή είναι και εορταστική για κάθε Κωνσταντίνο και Ελένη και οι εορτάζοντες γνωστοί και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, είναι αρκετοί. Χρόνια τους Πολλά…

Υ.Γ.:το απόγευμα, στην εκκλησία της Παναγίας, ο μικρός Κωνσταντίνος Μπαλατσινός, έλαβε το βάπτισμα εις την κολυμβύθρα...Να μας ζήσει !Τελευταία ανανέωση ( 21.05.10 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >
Locations of visitors to this page
Forecast | Maps | Radar