Περί αρμονίου...συνέχεια
Γράφει ο/η Τάκης Σαββανής   
26.06.13

΄Επειτα  από  «ηλεκτρονικές»  καί  προφορικές  παρατηρήσεις  πού  διατυπώθηκαν  μέ  αφορμή  το  από  6/6/2013  σημείωμα  μου στήν  ιστοσελίδα  της   Κορακιάνας,  θεωρώ  σκόπιμο  νά  πώ  δύο  ακόμη  λόγια,  προκειμένου  νά  ξεκαθαρίσει  τελείως  το  θέμα  κόρου,  χορωδίας,  αρμόνιο.

Πρώτο,  το  συγκεκριμένο  αρμόνιο  ήρθε  στην  Κορακιάνα  τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1940  από  την  οικογένεια  Παπαντώνη  καί  συγκεκριμένα  από  τόν  Βασίλη  Μεταλληνό – Παπαντώνη,  προκειμένου  νά  χρησιμοποιηθεί  στό  τότε  ΄΄κόρο΄΄ καί  είς  το  οποίο  ο    αείμνηστος  Βασίλης   ήταν  μέλος.

Μέ  τήν  ίδρυση  της  Φίλαρμονικής  χρησιμοποιήθηκε  καί  είς  τα  μαθήματα  των  τότε  πρώτων  μουσικών  καί  στην  συνέχεια  καί  πάλι  στην  χορωδία  οριστικά,  έως  την  αντικατάσταση  του   από  ηλεκτρονικό.

Δεύτερο,  οί  κόρες  του  Γιώργου  Μανούρου  ουδέποτε  ισχυρίστηκαν  ότι  το  όργανο  αυτό  ήταν  ιδιοκτησία  του  πατέρα  τους  καί  κατά  συνέπεια,  μετά  τον  θάνατον  του,  δικό  τους.  Παρά τό  γεγονός  ότι  ήταν  στό  σπίτι  τους    επί  σειρά  πολλών  ετών  καί  ο  μόνος  πού  τό  χρησιμοποιούσε  καί  το  συντηρούσε  ήταν   ο αείμνηστος  πατέρας  τους,  ήρθε  η  στιγμή,  μετά  τον  θάνατο  του,  νά  πούν  ότι  πρέπει  νά  πάει  είς  το  φυσικό  του  περιβάλλον  καί  μελλοντικό  ιδιοκτήτη,  δηλαδή  την  Φιλαρμονική.  Αυτό  εξ΄ άλλου  αποδεικνύεται  καί  μαρτυρείται  καί  από  την  επιγραφή  πού  είναι  χαραγμένη  επάνω  του.

Τελειώνοντας  θέλω  νά  τις  συγχαρώ  γιά  την  παραχώρηση τους αυτήν  είς  τήν  Φιλαρμονική  σεβόμενες  καί  την  επιθυμία  του  πατέρα  τους.

Αυτά  γιά  κάθε  καλόπιστο  πού  τον  ενδιαφέρει  αυτή  η  ιστορία, τώρα  καί  είς  το  μέλλον.

Τάκης  Σαββανης - Στάθιος