Από τις "Καθημερούσιες Ειδήσεις"
Γράφει ο/η Κβκ   
05.09.13
samartzis.jpg.jpgΟ Παναγιώτης Σαμαρτζής (παππούς του γνωστού ζωγράφου Γεωργίου Σαμαρτζή) «Ιόνιος πολίτης» από το 1832, κατέγραφε λεπτομερειακά τις «Καθημερούσιες Ειδήσεις», δηλαδή τα συμβαίνοντα γεγονότα στο νησί της Κέρκυρας από το 1854 ως το 1867.
Σε έναν από τους 5 χιλιο-σέλιδους χειρόγραφους τόμους των «Ειδήσεων», υπάρχει και η παρακάτω αναφορά για το χωριό μας. 
Δευτέρα του Πάσχα, 16 Απρίλη 1856
«Έγινε Λιτανεία έξω εις χωρίον Κορακιάνα, όπου ήσαν συναγμένα όλα τα πλησιέστερα χωρία. Είχαν καλεσμένην την Φιλαρμονικήν Έταιρίαν, προσέτι δε υπήγε πλήθος λαός με αμάξια και ίππους από την χώραν και έγινε μία λαμπρά λιτανεία, όπου ποτέ δεν έγινε τοιαύτη. Αφού ετελείωσε, της είχαν της Φιλαρμονικής έναν καλόν δείπνον, όπου έφαγαν και εχόρτασαν. Και προς τας 9 της νυκτός ήλθαν εις την χώραν. Εμπρός ήσαν μερικοί ίπποι και όπισθεν αι άμαξαι με την Μουσικήν παιανίζουσαν»
Τελευταία ανανέωση ( 23.12.18 )