Οι "κακότροποι του ξέχωρου"
Γράφει ο/η Κβκ   
12.11.13

«Η ευλάβεια και υπακοή επού έλαβε το χωρίον της Κορακιάνας εις τας προσταγάς του Εκλαμπρωτάτου Πρίγκιπος και της Τοπικής Διοικήσως, κυνηγώντας και ξετρέχοντας εις ενέργειαν των αυτών Διορίσεων, τόσον τα Αγαθά, ωσάν το υποκείμενον μερικών Ανθρώπων του χωρίου τούτου, και διακρατισέντου όπου είδε μεγαλυνόμενον το σώμα των διαγιρτών Κακοτρόπων του ξέχωρου, πιάνοντάς τους και έτοιμον είναι να τους δώσει εις τας χείρας της νενοχλιμένης Δικαιοσύνης. Παρακοινά την Διοίκησιν να δεχθή ταις ταπειναίς παρακάλεσαις, και να δώση των αυτών επαναστατών, όπου το ίδιο χωρίον τους παραστένη διορθομένους, και μετανοημένους, μίαν ευσπλαχνοικήν συγχώρησιν...

Δια τούτο η ημετέρα Συντιχηκή Μαγιστρατούρα δια τα εξεκαθαρισμένα δίκαια, και δια πατρικόν της στοχασμόν διορίζει και κάνει δημοσίως γνωστόν.

Ότι των Σπύρο Λινοσπόρη ποτέ Αναστάση, Κωνσταντή αδελφό του, Ιωάννη Σαββανή ποτέ Σταυράκι, Αντώνι Καλούδη ποτέ Θεοδωρή,και Δήμο Ρέγγη του Σπύρου,όπου έμειναν πρόιν πεδευμένοι δια μέσον του άνω ειρημένου χωρίου Κορακιάνας δια τας υστερινάς πραχθέντας παρανομοίας, και όπου εκ το ίδιο χωρίον εζητίθη προς αυτούς η χάρις,ησακούοντας εις τοιαύτην,αναζήτησίν του,τους δίδεται η άδια να ημπωρούν να έρχοντε ήσιχοι, και απείρακτοι εις την χώραν,ή άλλοθεν οπού θα θελήσουν.

Το παρόν θέλη τυπωθή και μεταγλωτισθή εις ιδίομα γραικκόν,και κοινολογιθή εις είδησιν, ότινος πρέπεται.

Από την Συντηχικήν Μαγιστρατούρα εις τας 4 Αυγούστου 1802, Κορυφούς»

Οι Κορακιανίτες «κακότροποι» ή «επαναστάτες» αδελφοί Λινοσπόρη, μαζί με τον Ιωάννη Σαββανή, τον Αντώνη Καλούδη και το Δήμο Ρέγγη, για τους οποίους το «χωριό» ζήτησε από την Τοπική Διοίκηση να τους δώσει χάρη για τις πράξεις τους, ενδεχομένως να συνδέονται με ταραχές που είχαν ξεσπάσει στα Επτάνησα μετά την αποχώρηση των «Γάλλων Δημοκρατικών» και την κατάληψη από τους Ρωσσο-Τούρκους.
Προκειμένου τότε, να τιθασευτούν οι ταραχές, η Ρωσία απέστειλε στα Επτάνησα στρατεύματα με επικεφαλής τον ρώσο διπλωμάτη Γεώργιο Μοτσενίγο. Ο κόμης Μοτσενίγος αποβιβάστηκε στην Κέρκυρα στις 16 Αυγούστου 1802 (δηλαδή μόλις τέσσερεις ημέρες μετά την «πράξη συγχώρεσης» που εξέδωσε η «Μαγιστρατούρα των Συντίχων»), με σκοπό να αποκαταστήσει την ειρήνη και την σταθερότητα στα νησιά.
magistratura1802.jpg
Τελευταία ανανέωση ( 23.12.18 )