Διαρροές..."Καλλικράτη"
Γράφει ο/η Κβκ   
09.04.10
Δήμους - μικρές κυβερνήσεις σε κάθε νησί προβλέπει ο «Καλλικράτης», με ισχυρό δήμαρχο και αντιδήμαρχο που θα έχουν εξουσίες «νομάρχη» και υπέρτατο στόχο να εξυπηρετούνται οι νησιώτες στον τόπο τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες που αναγράφονται στις σημερινές εφημερίδες, η πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών για τα νησιά προβλέπει τη δημιουργία ΕΝΟΣ δήμου σε κάθε νησί . Θεμελιώνεται έτσι ο «δήμος-κυβερνείο» για την άμεση εξυπηρέτηση του νησιώτη στον τόπο κατοικίας του. Οι νησιωτικοί δήμοι θα ασκούν περισσότερες αρμοδιότητες σε σχέση με τους ηπειρωτικούς δήμους, αναλαμβάνοντας και αρμοδιότητες που στην υπόλοιπη Ελλάδα ασκούνται από την περιφέρεια. Σε αυτούς θα αποδοθούν οι αρμοδιότητες των τομέων που αφορούν την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υγεία και την πρόνοια, τις μεταφορές και τα δημόσια έργα. Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, στην ενέργεια, στο εμπόριο και στην απασχόληση.

Τα τοπικά συμβούλια που θα λειτουργούν σε δήμους οι οποίοι θα δημιουργηθούν από εκτεταμένες συνενώσεις (π.χ. νησί της Ρόδου ή της Κέρκυρας) θα αποκτήσουν αρμοδιότητες αντίστοιχες των διαμερισματικών συμβουλίων των μεγάλων δήμων. Σε κάθε δήμο που θα συνενωθεί στο πλαίσιο του νησιωτικού δήμου θα αντιστοιχεί ένας τοπικός αντιδήμαρχος με αυξημένες αρμοδιότητες.Τελευταία ανανέωση ( 06.06.10 )