Απολογισμός
Γράφει ο/η Κβκ   
13.04.10
maskarn.jpgΣτην επικύρωση του οικονομικού απολογισμού προέβη η Συντονιστική Επιτροπή του Κορακιανίτικου Καρναβαλιού. Σύμφωνα με αυτόν:
α. Τα έσοδα ανήλθαν σε 1.866 € και προήλθαν από την πώληση του DVD (153 κομμάτια X 10 € = 1.530 €) και από την πώληση αναψυκτικών στη διάρκεια των χορών (τα υπόλοιπα 336 €)
β. Οι δε δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 1.398 € και αφορούσαν την ορχήστρα (400€), την ενοικίαση ηχείων/μικροφωνικών εγκαταστάσεων (480 €), μεταφορικά (100€), προμήθεια ποτών (262 €), την αντικατάσταση των τζαμιών των παραθύρων της αίθουσας (56€) και διάφορες προμήθειες από super-market (100€)
γ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, προέκυψε υπόλοιπο 468 €.
Όπως δε επισημάνθηκε, η παραπάνω διαχείριση αφορούσε μέρος του συνολικού κόστους, αφού στην πραγματικότητα, οι χωριανοί μας που ασχολήθηκαν με τη διοργάνωση του Καρναβαλιού, κάλυψαν από μόνοι τους και κατά περίπτωση, αρκετές άλλες δαπάνες που προέκυψαν κατά την προετοιμασία.

Η Επιτροπή, τέλος θεωρώντας ότι απηχεί το σύνολο των Καρναβαλιστών, αποφάσισε να προσφερθεί συμβολικά το παραπάνω  υπόλοιπο των 468 €, στον Μουσικό Σύλλογο του χωριού, λόγω των επειγουσών και πιεστικών αναγκών που αντιμετωπίζει την περίοδο αυτή.Τελευταία ανανέωση ( 06.06.10 )